Teatrolog, animator kultury i instruktor teatralny. Absolwentka wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, animacji kultury na UMCS w Lublinie, a także podyplomowych studiów emisji głosu na UMCS w Lublinie oraz logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Ma na swoim koncie główne nagrody w ogólnopolskich konkursach recytatorskich, zdobywane w latach 1997-2007 oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracy teatralnej i recytatorskiej w domach i ośrodkach kultury. Działa w organizacjach pozarządowych, prowadzi miejsce dla książek zapomnianych – Dom Spokojnej Książki w Rżuchowie.