Park Kultury dysponuje mobilną pętlą indukcyjną. Pętlę będzie można instalować i użytkować w miejscach, w których organizowane będą wydarzenia artystyczne. Poprawi to dostępność wydarzeń kulturalnych dla osób niedosłyszących.

Mobilna przenośna pętla indukcyjnej została zakupiona w ramach projektu Cyfrowy Park Kultury, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowanego w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Łączna suma dofinansowania jakie uzyskał Park Kultury na projekt Cyfrowy Park Kultury to 162 tysiące złotych, a zakup pętli wyniósł 11,070 złotych.
Przenośna mobilna pętla indukcyjna to urządzenie przeznaczone dla osób słabosłyszących korzystających z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych umożliwiająca zastosowanie jej w dowolnym miejscu, obejmująca nagłośnieniem obszar 150 metrów kwadratowych.
Pętla indukcyjna poprawia komfort słyszenia. Dźwięk wysokiej jakości będzie zatem docierał także do uszu osób niedosłyszących. Tym samym Park Kultury zminimalizuje barierę dostępności wydarzeń dla osób niedosłyszących. Pętlę będzie można instalować i użytkować w miejscach, w których organizowane będą wydarzenia artystyczne. Pętla będzie również instalowana w Kinie Kultura.
Po raz pierwszy pętla indukcyjna zostanie zastosowana w czerwcu w trakcie wydarzeń w Amfiteatrze Parku Miejskiego:
11 czerwca o godz. 18.00 podczas koncertu „Jawor u źródeł kultury”
12 czerwca o godz. 20.30 podczas koncertu Joanny Aleksandrowicz.
Wstęp na oba wydarzenia jest wolny, serdecznie zapraszamy!

Leave a Comment