63 prace wpłynęły na tegoroczną, 14 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Magia Powiatu Starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje.” W tym roku konkurs odbywa się on-line. Wernisaż w najbliższy czwartek 19 listopada.

Celem konkursu „Magia Powiatu Starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje.” jest między innymi artystyczna dokumentacja powiatu starachowickiego, jego walorów naturalnych, kultury materialnej oraz szeroko rozumianych tradycji.
Konkurs, jak co roku, miał charakter otwarty. W poniedziałek 16 listopada zdalnie odbyło się posiedzenie jury 14 konkursu „Magia Powiatu Starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje.” W jury konkursu zasiedli (tym razem we własnych domach): Maciej Szwed – artysta fotograf (przewodniczący, ) Andrzej Staśkowiak – fotograf oraz Elżbieta Jabłońska – artysta plastyk. Wynik posiedzenia poznamy podczas wernisażu, który odbędzie się w internecie – on-line w najbliższy czwartek, 19 listopada o godz.17.00.
– Znakomita większość autorów, których prace mogliśmy obejrzeć i ocenić wykazała się sztuką obserwacji i wrażliwością na otaczające nas piękno z uwzględnieniem tematu przewodniego konkursu – mówi przewodniczący jury Maciej Szwed.
Na wernisaż on – line oraz ogłoszenie wyników zapraszamy w czwartek, 19 listopada o godzinie17:00 na stronę parkkultury.starachowice.eu oraz na stronie facebook Parku Kultury w Starachowicach.
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK w Starachowicach oraz Park Kultury w Starachowicach.
Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Starachowicki.

Leave a Comment