Park Kultury po raz kolejny beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury Kultura -Interwencje. Placówka będzie realizować projekt „Kultura. Dookoła bajki”. Kwota dofinansowania to 19 tysięcy złotych.

Projekt “Kultura. Dookoła bajki” to cykl międzypokoleniowych warsztatów artystycznych: storytellingu, teatralnych, wokalnych, tanecznych i scenograficznych, które skierowane będą do różnorodnych grup mieszkańców zainteresowanych współtworzeniem kultury w mieście. Zwieńczeniem warsztatów i projektu będzie inscenizacja muzycznej bajki dla dzieci i dorosłych – wspólne dzieło uczestników oraz zespołów działających w Parku Kultury.

Warsztaty odbędą się podczas letnich wakacji na terenie miejskich szkół. Po warsztatach zostanie wyłoniona grupa osób reprezentujących wszystkie grupy odbiorców, które będą współtwórcami inscenizacji teatralnej. Premiera spektaklu odbędzie się na początku października. Następnie przedstawienie zostanie pokazane w szkołach na terenie miasta, w których odbywały się warsztaty. W ten sposób bajkowa inscenizacja i kulturowa interwencja objedzie miasto dookoła.

Projekt „Kultura. Dookoła bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022

Leave a Comment