31 sierpnia w Parku Kultury odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt Cyfrowy Park Kultury. Był on realizowany w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury”, finansowany w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łączna suma dofinansowania, jakie uzyskał Park Kultury na projekt Cyfrowy Park Kultury to 162 tysiące złotych.
Celem projektu było nabycie nowych kompetencji cyfrowych kadr kultury, aby umożliwić jak najszersze prowadzenie i rozwijanie statutowych działań edukacji artystycznej
i animacji kultury, zarówno stacjonarnie jak i on-line.
W ramach projektu kadra Parku Kultury wzięła udział w cyklu szkoleń oraz webinariów. Były to między innymi szkolenia z: dostępności cyfrowej, programowania stron i aplikacji, projektowania stron www oraz szkoleniach z montażu audio i video. Szkolenia te poszerzą działania edukacji artystycznej o wydarzenia interaktywne, angażujące uczestników.
W ramach projektu „Cyfrowy Park Kultury” zakupiliśmy sprzęt do zorganizowania
w placówce Mobilnego Studia Nagrań, cyfrowego archiwum. Doposażyliśmy w sprzęt komputerowy pracownie muzyczne, fotograficzną i rękodzielniczą.
Zakupiliśmy osiem komputerów, oprogramowanie do pracy z plikami dźwiękowymi, oprogramowanie do montażu video, pętlę indukcyjną oraz sprzęt audio i video.
Stale poprawiamy dostępność oferty Parku Kultury dla osób z niepełnosprawnościami
z pieniędzy projektowych zakupiliśmy również pętlę indukcyjną.
Poprzez szkolenia i webinaria projektowe wzmocniliśmy kompetencje cyfrowe ponad 20 pracowników i współpracowników Parku Kultury. Pozwoli nam to poszerzyć i uatrakcyjnić naszą ofertę.

Leave a Comment