Nagrody rzeczowe, w tym między innymi tablety, czekają na laureatów konkursu literackiego on – line p.n. „PRZYSTANEK STARACHOWICE. ŻYCZMY SOBIE ZDROWIA”. Wziąć w nim udział może każdy, kto skończył 7 lat.

Co należy zrobić? Napisać pracę literacką w dowolnej formie (wiersz, opowiadanie, wywiad, esej, list, rozprawka  itp) i wysłać ją ( razem z kartą zgłoszenia  – przeczytajcie regulamin!) do 29 grudnia 2020 roku na adres internetowy: przystanekstarachowice@gmail.com
Prace literackie winny być zainspirowane nazwą konkursu: „Przystanek Starachowice. Życzmy sobie zdrowia” lub/i miastem Starachowice lub/i zawierać motywy promocji zdrowego trybu życia.
Konkurs jest częścią projektu “Przystanek Starachowice. Życzmy sobie zdrowia”, który jest finansowany ze środków Gminy Starachowice.
Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie “Między wierszami”. Partnerem: Park Kultury w Starachowicach.
Projekt ma na celu m.in:  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców miasta, promocję aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia oraz szerokie upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.
Poniżej:
Regulamin konkursu wraz z listą placówek oferujących wsparcie.
Regulamin konkursu literackiego Przystanek Starachowice wraz z listą wsparcia
Karta zgłoszenia: Karta zgłoszenia na konkurs Przystanek Starachowice…

Leave a Comment