Aż 217 prac graficznych autorów z całego kraju wpłynęło na konkurs na logo Parku Kultury w Starachowicach. 30 stycznia komisja konkursowa w składzie Agnieszka Lasek – Piwarska, Kacper Celuch oraz Marcin Słowik – Wilczyński, po obejrzeniu i omówieniu prac, jakie spłynęły na konkurs zaproponowała zwycięski projekt.

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszenie wyników nastąpi do 15 stycznia 2021 roku. Teraz domawiane są aspekty prawne.

plakat informujący o konkursie - do wygrania 2000 złotych

Leave a Comment