W Kinie Kotłownia Muzeum Przyrody i Techniki uroczyście zainaugurowaliśmy rok kulturalny 2022/2023 oraz XXXIII Międzynarodowe Dni Muzyko Organowej i Kameralnej in. Stefana Ratusińskiego w Starachowicach.
Inauguracja to czas podziękowań i gratulacji dla osób działających na rzecz rozwoju kultury w naszym mieście.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali członkowie Teatru Muzycznego nad Kamienną „Starachowianie”, którzy tańczą już ponad 50 lat: Grażyna i Zbigniew Kutrowscy, Henryka Zalewska, Anna Wojtczak, Elżbieta Tokarska, Ryszard Chrząstek, Stanisław Heda oraz Waldemar Wojtczak.
Inauguracja Roku Kulturalnego była również okazją do uczczenia jubileuszu 25-lecia Szkółki Rzeźbiarskiej i osiągnięć Pana Kazimierza Kopcia.
Nagrodę Dyrektora Parku Kultury otrzymała pani Małgorzata Zaborska.
Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury nagrodę otrzymała Agnieszka Lasek-Piwarska. O przyznanie tej nagrody wnioski złożyły Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach, Starachowicki Klub Amazonek oraz Klub Seniora „Manhattan”.
Wydarzenie niezwykłym koncertem uświetnił duet Krzysztof Kiljański i Witold Cisło.

Leave a Comment