Zbliżają się Walentynki – święto zakochanych. Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców miasta do niecodziennych obchodów tego święta – wzięcia udziału w grze miejskiej pt. „Zakochaj się w Starachowicach”.Gra skierowana będzie do wszystkich grup wiekowych-ze szczególnym uwzględnianiem dzieci, młodzieży i odbędzie się na terenie Starachowic”.
Co to takiego gra miejska i na czym polega? Taka gra wykorzystująca przestrzeń miejską jako istotny element rozgrywki. Łączy w sobie cechy podchodów, gier ulicznych, spacerów, tradycyjnych rajdów ale też gier komputerowych czy happeningów.
Zadaniem uczestników gry „Zakochaj się w Starachowicach” jest odnalezienie kilku punków w terenie oraz wykonanie kilku zadań.
Aby wziąć udział w gdzie należy dokładnie zapoznać się z umieszczonym  na stronie parkkultury.starachowice.eu i na fanpageu Parku Kultury regulaminem i zasadami gry oraz mapką terenu, na którym rozgrywać się będzie zabawa. Następnie gracze będą musieli odnaleźć zaznaczone na mapie punkty (Wielki Piec, Park Miejski, Park Kultury, kapliczka Św. Barbary, przystanek autobusowy, eksponat samochodu Star), wykonać przypisane do miejsca zadanie (sfotografować charakterystyczny szczegół, odnaleźć ukrytą sentencję – by potwierdzić, że uczestnicy gry rzeczywiście byli w tym miejscu). Gra będzie toczyła się na obszarze około 3 km tak by uczestnicy w każdym wieku mogli swobodnie przejść trasę. Nie zakładamy limitu na wykonanie zadań – chcielibyśmy by mieszkańcy miasta wzięli udział w grze od 12 lutego do końca marca, a następnie przysłali nam drogą elektroniczną na podany w regulaminie adres fotografie i rozwiązane zadania. Gra została pomyślana tak, by każdy pomimo panującej pandemii mógł wziąć w niej bezpiecznie udział – gra nie wymaga kontaktu z innymi uczestnikami.
Nasza gra to doskonała okazja by zaktywizować lokalną społeczność, zintegrować rodziny, które podczas weekendowego spaceru mogą wziąć udział w grze miejskiej, zachęcić do aktywności na świeżym powietrzu – dodaje dyrektor Parku Kultury.
Dla uczestników (grup uczestników) organizatorzy przewidzieli upominki.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i ruszenia na spotkanie z przygodą!

Regulamin gry miejskiej „Zakochaj się w Starachowicach”:
1. Organizatorem gry miejskiej „Zakochaj się w Starachowicach” jest Park Kultury w Starachowicach z siedzibą przy ulicy Radomskiej 21.
2. W grze może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy
Starachowice (osoby nieletnie tylko i wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów), które w dniach 12 lutego do 31 marca 2021r. przejdą ustaloną ścieżką gry miejskiej (wg mapy), a następnie prześlą rozwiązanie zadań drogą mailową. Można spacerować pojedynczo lub w grupach/rodzinnie – max 5 osób.
3. Udział w grze jest bezpłatny, gra ma charakter aktywnego spaceru, nie ma znaczenia kolejność odwiedzanych punktów.
4. Warunkiem gry jest zapoznanie się z regulaminem, mapką i zakresem zadań do wypełnienia, następnie przejście po mieście wg wyznaczonej mapki i rozwiązanie zadań.
5. Zadania należy dokumentować za pomocą zdjęć wykonanych aparatem lub telefonem komórkowym.
6. Zdjęcia, które będą stanowiły odpowiedzi należy wysłać do 31 marca b.r. do godz. 24.00 na adres przystanekstarachowice@gmail.com w tytule wiadomości pisząc „Gra miejska”, w wiadomości załączamy zdjęcia oraz podajemy imiona, nazwiska  i wiek uczestników gry oraz adres zamieszkania, telefon, adres mailowy. Dołączamy klauzulę: Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęć przesyłanych w ramach gry miejskiej „Zakochaj się w Starachowicach”. Oświadczam, że przesłane zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Kultury w Starachowicach zdjęć i ich publikację ich w Internecie i mediach.
7. Grupy powyżej 5 osób nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu wyników gry.
8. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni zwycięzców i nagrodzi ich upominkami – oceniane będą zarówno poprawne odpowiedzi jak i kreatywność fotografii.
9. Rozstrzygnięcie gry miejskiej nastąpi 9 kwietnia 2021r.
10. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga Organizator, który zastrzega sobie możliwość anulowania gry miejskiej jeśli zajdą ku temu przesłanki.
Zadania gry miejskiej „Zakochaj się w Starachowicach”
Zadanie 1.
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zna każdy. Nosi ono imię prof. Jana Pazdura – historyka, dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach oraz członka Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Przy wejściu głównym na teren Muzeum Przyrody i Techniki od strony ul. Marszałka Piłsudskiego 95 znajdują się oznaczenia szlaków turystycznych. Żółty szlak prowadzi na Lipie, Zębiec i Iłżę. Jaka jest odległość od Muzeum do Lipia? Podaj poprawną odpowiedź ilustrując ją fotografią tabliczki.
Zadanie 2.
W naszym mieście znajduje się kapliczka Świętej Barbary – patronki miasta. Sfotografuj sentencję jaka jest na niej wyryta.
Zadanie 3.
Park Miejski zyskał nowy piękny sznyt dzięki gruntownej rewitalizacji. Zachęcamy Was do spaceru po nim i…odnalezienia jednej z tabliczek przedstawiającej symbol produkowanych niegdyś samochodów ciężarowych marki Star. Wykonajcie zdjęcie tabliczki.
Zadanie 4.
Przystanki miejskie w Starachowicach zdobią plakaty z grafikami autorstwa artysty Radosława Kowalika. W zabawny i przewrotny sposób zapraszają do Starachowic reklamując nasze miasto jako miejsce przyjazne. Sfotografuj jeden.
Zadanie 5.
Park Kultury to miejsce gdzie mamy nadzieję, już niebawem znów zatętni kulturalne życie. Waszym zadaniem jest sfotografować się na „ławeczce zakochanych” przed budynkiem.
Zadanie 6.
Przy rondzie L. Kaczyńskiego znajduje się eksponat wojskowego Stara 266. Jaka jest jego do długość całkowita? Odpowiedź znajdziecie na tablicy informacyjnej przy eksponacie.
Załącznik – mapka
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=pl
Współorganizatorem gry miejskiej i fundatorem upominków jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach.

Leave a Comment