24 kolaże autorstwa Radosława Kowalika eksponowane są na miejskich przystankach autobusowych. Wystawa to część projektu „Przystanek Starachowice – życzmy sobie zdrowia”. Prace Radosława Kowalika prezentowane są na 24 przystankach na terenie miasta, między innymi na linii autobusów nr 5 i nr 2 ale również przy ul. Niepodległości czy Prądzyńskiego.
-W czasach gdy kulturę tworzymy i odbieramy przede wszystkim on – line, poprzez najróżniejsze ekrany, chcieliśmy ciekawie wyeksponować grafiki Radosława Kowalika. Wyeksponować w taki sposób, aby mogło je zobaczyć jak najwięcej osób i aby przed świętami podarować mieszkańcom miasta trochę uśmiechu. W ten sposób narodził się pomysł, który nazwaliśmy „Przystanek Starachowice” – mówi Agnieszka Lasek – Piwarska – dyrektor Parku Kultury w Starachowicach. – Przystańcie więc i obejrzyjcie prace Radosława Kowalika.
Radosław Kowalik to animator kultury, fotograf, kolekcjoner fotografii, twórca kolaży, arteterapeuta. Jest absolwentem Szkoły Fotografii przy Związku Polskich Artystów Fotografików, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, uczestnikiem programu Świętokrzyscy Liderzy, organizatorem wydarzeń kulturalnych i charytatywnych. Specjalizuje się w działaniach na pograniczy sztuk wizualnych i kultury, dedykowanym lokalnej społeczności, które angażują mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu miast. Jest autorem 11 murali zrealizowanych w Suchedniowie, szlaków miejskich, koncertów i happeningów.
– Kolaże są moją interpretacją miasta Starachowice, osoby z sąsiedztwa. – mówi Radosław Kowalik – Starachowice to miasto, przestrzeń o ogromnym potencjale. Tworząc kolaże chciałem oddać klimat Starachowic. To była kreatywna podróż z przystankami przy różnych dwuznacznościach, zabawie słowem, przewrotności języka, przysłów, powiedzeń, związków frazeologicznych i moich skojarzeń z miastem Starachowice – jako krajobrazem, zasobami naturalnymi i techniką. Jeśli ktoś z państwa uśmiechnie się patrząc na te prace, będę bardzo szczęśliwy.
Galeria na przystankach jest częścią projektu “Przystanek Starachowice. Życzmy sobie zdrowia”.
– Otrzymałem wiele pytań od naszych mieszkańców o to – skąd pochodzą projekty pocztówek, które publikowałem na portalu społecznościowym – informuje Prezydent Miasta Marek Materek – Dziś mam przyjemność przedstawić ich autora – Radka Kowalika, który przygotował te pocztówki, plakaty, postery, które od dziś zdobią 24 przystanki na terenie naszego miasta. Serdecznie dziękuję dyrekcji Parku Kultura za realizację tego projektu. Takie pocztówki na przystankach nie tylko mają pozytywny aspekt wizualny, ale także jest to powód do tego, aby idąc ulicą po prostu się uśmiechnąć.
W ramach projektu mieszkańcy mogą wziąć udział w konkursie literackim on – line. Co należy zrobić aby wziąć w nim udział? Napisać pracę literacką w dowolnej formie (wiersz, opowiadanie, wywiad, esej, list, rozprawka itp) i wysłać ją (razem z kartą zgłoszenia) do 29 grudnia 2020 roku na adres internetowy: przystanekstarachowice@gmail.com
Prace literackie winny być zainspirowane nazwą konkursu: „Przystanek Starachowice. Życzmy sobie zdrowia” lub/i miastem Starachowice lub/i zawierać motywy promocji zdrowego trybu życia. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, w tym między innymi tablety.

Regulamin konkursu wraz z listą placówek oferujących wsparcie, dla tych, którzy tego wsparcia potrzebują można pobrać ze strony parkkultury.starachowice.eu
Projekt ma na celu m.in przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców miasta, promocję aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia oraz szerokie upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem.
Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie “Między wierszami”. Partnerem: Park Kultury w Starachowicach. Projekt został sfinansowany przez Gminę Starachowice.

Leave a Comment