Ćwiczenia pamięci z Monika Kowalczyk – Kogut – działania, których nigdy dość! I można je zacząć dokładnie w każdym wieku, w każdej wolnej chwili! Dziś o wiele łatwiej pamiętać o wydarzeniach czy terminach, kiedy ustawiamy przypominacze w urządzeniach elektronicznych, ale prawdziwa siła tkwi w nas. Nasze umysły prowadzą nieskończoną ilość procesów jednocześnie i to przez cały czas. I tylko czekają na kolejne zadania – i tu już nasze świadome działanie, żeby dać im możliwość ćwiczenia i rozwoju. Jak to robić? Zapraszamy na zajęcia!
Zajęcia na platformie Google Meet – kliknijcie w link!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fuwb-ouga-psf%3Fpli%3D1%26authuser%3D0%26fbclid%3DIwAR2kczk01Dwj5eNY7qRyWsVkrHq19Q-mpR2ODxQ-3MLpu5X0k1gMWkbREn0&h=AT2fCOwGUie69FtBaiiFFnwUAlBtZfbM4UgV55GYO9AAY55mTUmI3EqY_3eK0s4pffvnHfW6WDaZUFwLdoXkcwChXLzXTLLmPaOxbNNIOBuir0ichaWqsKw3SIDfyQsW0_Bv&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2AXAJmYLZrsgkjzNp5GiINLuwtCtoqmGU-dDWVZtX5hZ4wH4j8AcvPU6z8WLdtxxzoUTupZixW2XXDUiqMFvYXLf6F3GRiRfh7MMrWDtzSpdZITZYPs81yw9D8U_nzyXKU-n9aaJA-iHQf5XMQKFV-OVacPXiVmjT46fGtm0aV8M0_nxJrretgr76AW-GNOogSwpxk

Leave a Comment