Park Kultury otrzymał grant w konkursie “Konwersja cyfrowa domów kultury”. Dziękujemy! Bardzo się cieszymy!!!!
Otrzymaliśmy 162 tysiące złotych na realizację projektu Cyfrowy Park Kultury.

W ramach projektu zorganizujemy w placówce Mobilne Studio Nagrań oraz cyfrowe archiwum. Doposażymy w sprzęt stanowiska pracy instruktorów a nasza kadra przejdzie cykl szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych.
Poprawimy też naszą dostępność cyfrową.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasz projekt 😀
Celem projektu Cyfrowy Park Kultury jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych kadr kultury, aby umożliwić jak najszersze prowadzenie i rozwijanie statutowych działań edukacji artystycznej i animacji kultury hybrydowo – zarówno stacjonarnie jak i on- line lub w sposób cyfrowy i aby animując kulturę wzmacniać osłabione okresem pandemii więzy społeczne.
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Leave a Comment