Prace plastyczne 22 autorów nagrodzono i wyróżniono podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 16 Powiatowego Przeglądu Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Salon Wiosenny 2019” p.n.  „Barwy muzyki”. Celem konkursu było między innymi krzewienie i upowszechnianie twórczości plastycznej wśród dzieci  i młodzieży, propagowanie twórczych form spędzania  czasu, rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży. W tym roku, w roku 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, głównym tematem prac były „barwy muzyki”.
Wernisaż odbył się w środę 24 kwietnia w starostwie powiatowym w Starachowicach. Patronat nad konkursem sprawował starosta powiatu starachowickiego Piotr Babicki. Organizatorami byli MDK i Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK w Starachowicach. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat starachowicki.
Podczas wernisażu chórzystki z chóru „Portamento” pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mróżek zaprezentowały wybór utworów Stanisława Moniuszki.
Pomysłodawczynią przeglądu i kuratorem wystawy jest instruktor plastyki MDK Olga Garbacz Kosior.
Wyróżnione prace plastyczne można oglądać na II piętrze budynku starostwa powiatowego w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4.
Prace oceniło jury w składzie: Anna Tota – historyk sztuki, Zbigniew Adamczyk – artysta rzeźbiarz oraz Joanna Migała – nauczyciel muzyki. Oto lista laureatów:
Kategoria 6-8 lat:
I nagroda – Kacper Kutera lat 6,5;
II nagroda – Sandra Hoffmann lat 6,5;
III nagroda Pola Kurowska lat 6, Blanka Kurowska lat 8,5;
Wyróżnienia: Natalia Ślifierz lat 6,5; Maja Bańcerowska lat 5,5; Hanna Grosicka lat 7.

Kategoria 9-12 lat:
I nagroda Oliwia Wilk lat 9;
II nagroda Aleksandra Kordecka lat 12;
III nagroda Rafał Piwko lat 10;
Wyróżnienia: Amelia Świrta lat 11, Zuzanna Bańcerowska lat 11, Hanna Karwacka lat 11.

Kategoria 13-15 lat:
I nagroda Aniela Jagieła lat 13;
II nagroda Magdalena Strzelec lat 14;
III nagroda Natalia Mazur lat 13;
Wyróżnienia: Iga Poliszczuk lat 13.

Kategoria 16-20 lat:
I nagroda Valentina Covi lat 16;
II nagroda Alicja Rożalska lat 16;
III nagroda Wiktoria Białecka lat 16
Wyróżnienia: Eliza Nowak lat 17, Łukasz Łukawski lat 20.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Leave a Comment