83 fotografie  wpłynęły na 12 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Magia powiatu starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje”. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbył się w czwartek 21 listopada.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Konkurs swoim patronatem objął starosta starachowicki Piotr Babicki.
Celem konkursu fotograficznego była między innymi artystyczna dokumentacja powiatu starachowickiego, jego walorów naturalnych, kultury materialnej i szeroko rozumianych tradycji.
Konkurs miał charakter otwarty. 20 autorów nadesłało na konkurs 83 zdjęcia. Prace oceniło jury w składzie: Małgorzata Zatorska – artysta fotograf – przewodnicząca, Aleksandra Michalska – Szwagierczak – artysta plastyk oraz Andrzej Staśkowiak – fotograf.
Wernisaż wystawy odbył się w czwartek 21 listopada w sali wystaw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.
Jury postanowiło nie przyznawać pierwszego ani trzeciego miejsca, natomiast przyznało trzy równorzędne drugie nagrody. Otrzymali je Arkadiusz Kania   za zdjęcie „Technika” z cyklu „Moje miasto”, Michał  Surma za zdjęcie „Szczebrza jesienią 1” oraz Dominik Telec  za dyptyk „Plac zabaw”.
Ponadto jurorzy przyznali dwa wyróżnienia. Otrzymały je  Dorota Jabłońska  za cykl „Gdzieś na dnie” oraz Anna Wiączek  za zdjęcie „Rankiem”.
Jury nie przyznało w tym roku wyróżnienia specjalnego dla młodego fotografika, ponieważ znalazł się on w gronie laureatów (Dominik Telec).
Dyplomy i nagrody laureatom wręczył wicestarosta powiatu starachowickiego Dariusz Dąbrowski. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat starachowicki.
Komisarzem wystawy jest instruktor MDK Katarzyna Gritzmann. Zdjęcia, jakie wpłynęły na konkurs można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej do połowy grudnia.

Leave a Comment