Prace podopiecznej pracowni fotograficznej, Natalii Szwajcer, można oglądać na najnowszej wystawie Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego w Sali Wystaw Biblioteki Miejskiej. Natalia zaprezentowała trzy prace wykonane różną techniką, których wspólną cechą jest zabawa światłem. Gratulujemy!

Natalia Szwajcer na tle swoich prac

Leave a Comment