Koniec roku 2018 i początek 2019 obfituje w sukcesy podopiecznych pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach.

Posypały się nagrody i wyróżnienia w międzynarodowym i ogólnopolskich konkursach.
Wielkie pudło pełne nagród przysłała do pracowni plastycznej MDK Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II, która była głównym organizatorem VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego  dla dzieci i młodzieży do lat 16 pt.  „WOLNOŚĆ JEST W NAS! Dumni ze swojej Niepodległej!”. Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W tym konkursie podopieczni pracowni plastycznej MDK, którzy pracują  pod kierunkiem instruktor MDK Olgi Garbacz – Kosior otrzymali dwie drugie główne nagrody, wyróżnienie oraz dwa wyróżnienia specjalne. Drugie miejsce w kategorii od 7 do 9 lat otrzymała praca Bianki Kurowskiej, drugie miejsce w kategorii dzieci w wieku od 13 do 16 lat jury przyznało Alicji Różalskiej a wyróżnienie w kategorii dzieci w wieku od 10 do 12 lat otrzymała praca Marzeny Zakrzewskiej. Ponadto dwie młode plastyczki – Adrianna Kosno  i  Karolina Lipiec otrzymały wyróżnienia specjalne
przyznane przez Prezesa Fundacji Skarbowości.
Kolejne dobre wiadomości przyszły z Krakowa. Fundacja „Tworzymy Kraków” organizuje  akcję „Serce Kapsuły Czasu” – w jej ramach odbył się między innymi konkurs plastyczny. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy, w której ukażą jak wyobrażają sobie swoją okolicę, Polskę, a nawet świat za 100 lat. Nagrodą w akcji “Serce Kapsuły Czasu” jest znalezienie się w gronie zwycięzców, których prace zostaną zarchiwizowane i zamknięte w rzeźbie architektonicznej „Kapsuła Czasu”.
W końcu stycznia otrzymaliśmy wieści, że  prace plastyczne autorów z MDK: Poli Kurkowskiej i Nikoli Dudek zostaną zamknięte w Kapsule w oryginale. Oznacza to, że ich autorzy znaleźli się w gronie Zwycięzców Honorowych i otrzymają Złoty Certyfikat Serca Kapsuły Czasu. Natomiast prace konkursowe Bianki Kurowskiej, Wiktorii Majcher,  Hanny Grosickiej,  Oliwii         Wilk,  Filipa   Mosiołka,  Aleksandry Kordeckiej i Marzeny Zakrzewskiej  wysłane w ramach akcji „Serce Kapsuły Czasu” zostaną zamknięte w kapsule w wersji cyfrowej – czyli autorzy tych pracy zostali wyróżnieni  i otrzymają Srebrny Certyfikat Serca Kapsuły Czasu.
I uwaga, od 6 lutego będziemy  walczyć  o nagrodę publiczności  w plebiscycie na  najlepszy projekt Kapsuły Czasu. Głosujecie –  facebook.com/tworzymykrakow.
Plik dyplomów przyszedł do nas z Młodzieżowego Domu Kultury w Tychach, który był organizatorem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski – z chlubnych kart i miejsc narodowej historii”. Podopieczni Oli Garbacz – Kosior z pracowni plastycznej MDK otrzymali nagrodę, wyróżnienie i  kwalifikacje do wystawy. Nagrodę otrzymał Kacper Kutera za pracę „Sabat na Łysej Górze” a wyróżnienie Pola Kurowska za „Smoka Wawelskiego”. Do wystawy zakwalifikowały się prace Bianki Kurowskiej i Marii Mosiołek.
Ponadto prace Zuzanny Kozieł i Amelii Świrty zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej XXVII Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego „Witaj Gwiazdko Złota”. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich instruktorce Oldze Garbacz – Kosior.
Nagrodzone dzieci z dyplomami, instruktorką oraz dyrektorka MDK

 

 

Leave a Comment