Kino Kultura – bilety

 

LINK DO EKOBILETU

Niestety w naszym kinie mamy przerwę techniczną. Do czasu powrotu seansów zapraszamy do Kina Na Leżakach.

 

regulamin uczestnictwa w seansach filmowych

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Kinie Kultura

W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Widzów oraz naszych pracowników przedstawiamy zasady obowiązujące w naszym kinie:

  • Obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa). Maseczkę trzeba mieć założoną także podczas seansu (w maseczkę trzeba się zaopatrzyć we własnym zakresie – kino nie prowadzi sprzedaży maseczek),

  • Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina,

  • Udostępniona będzie tylko część miejsc (rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami),

  • W kolejce po bilety osoby powinny zachować między sobą bezpieczny odstęp minimum 1,5 metra (ułatwią to „naklejki informacyjne” umieszczone na podłodze przed kasą kina),

  • Po każdym seansie sala kinowa będzie wietrzona, oparcia foteli będą dezynfekowane, sprzątanie i dezynfekcja toalet będzie się odbywać ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę),

  • Pracownicy kina zostaną wyposażeni w przyłbice ochronne lub maseczki, płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki ochronne,

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań – obsługa kina służy Państwu pomocą.

Zapraszamy!

Kino wytyczne

Regulamin i cennik
Wszystkie bilety 12 zł*
Karta dużej rodziny*** 6 zł*
* przy zakupie biletu online cena + 1 zł
** seans 3d – konieczny jednorazowy zakup okularów (wielokrotnego użytku) w cenie 5 zł
*** po okazaniu Starachowickiej Karty Dużej Rodziny
Regulamin Kina Kultura – Parku Kultury.
Regulamin określa zasady korzystania z Kina –Parku Kultury.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Park Kultury w Kinie zabrania się:
1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku.
(Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
2. Korzystania z telefonów komórkowych.
3. Spożywania alkoholu i palenia papierosów.
4. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
3. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej nie ponosimy odpowiedzialności.
4. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kinowej porządku oraz czystości.
5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
6. SEANSE FILMOWE WYŚWIETLANIE SĄ DLA MINIMUM 1 WIDZA.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 41 274-65-25, 41 274-25-68 lub osobiście z wyprzedzeniem do 7 dni.
2. Kasa Kina czynna jest na godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.
3. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.
4. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
5. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
6. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych.
7. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieka jednego opiekuna.
8. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
9. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
1. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
2. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
3. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli PARKU KULTURY.
10. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
1. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie PARK KULTURY.
2. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie PARKU KULTURY.
11. Na projekcje filmów w systemie analogowym obowiązują ceny biletów:
1. Normalny: 12 zł.
2. Zbiorowy: 12 zł.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Park Kultury.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020.
* przy zakupie biletu online cena + 1 zł
** seans 3d – konieczny jednorazowy zakup okularów (wielokrotnego użytku) w cenie 5 zł