Wiosna w tym roku bardzo nieśmiało zajmuje miejsce zimy, a jak wiosna to
6 Festiwal Piosenki Młodzieżowej „StarAch” Starachowice 2021. Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka oraz Starosty Starachowickiego Piotra Babiskiego. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i
przesyłania do nas zgłoszeń. Super upominki już czekają!!!patronat prezydenta Marka Materka

Regulamin:

1. Organizatorem 6 Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „StarAch” jest Park Kultury z siedzibą przy ul. Radomskiej 21, 27-200 Starachowice.
2.  Festiwal ma formułę konkursu wokalnego dla solistów-amatorów. Dla laureatów Festiwalu przewidziane zostały upominki rzeczowe.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I kat. klasy 0-3 szkoły podstawowej, II kat. klasy 4-8 szkoły podstawowej, III kat. szkoły ponadpodstawowe.
4. Nagherb powiatu starachowickiegoranie video wraz z wypełnionymi oświadczeniami/zgodami (załącznik1, 2) oraz kartą zgłoszeń (załącznik 3) należy przesłać elektronicznie do 11.04.2021r.  na adres e-mail: piotrmrozek@interia.pl lub poprzez WeTransfer www.wetransfer.com na adres: piotrmrozek@interia.pl. Nagranie nie może przekroczyć 5 minut.
5. Nagrane video oraz wydrukowane załączniki można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Parku Kultury w Starachowicach ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, tel. 041 274 65 25 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ze względu na obecne obostrzenia sanitarne preferujemy jednak mailowe zgłaszanie się do uczestnictwa w Festiwalu.
6. Zgłaszany utwór – piosenka w języku polskim lub angielskim.
7. Jeden uczestnik może wysłać jedno nagranie. Jeżeli uczestników deleguje szkoła lub placówka kultury prosimy o zgłaszanie do konkursu maksymalnie 2 osób z każdej kategorii. Zgłoszenie ważne jest wyłącznie z dołączonym kompletem dokumentów (załącznik 1,2,3).
8. Na początku nagrania video każdy uczestnik powinien przedstawić się (imię i nazwisko), a także podać swój wiek oraz tytuł utworu oraz autora utworu (jeśli jest znany).
9. Dyrektor Parku Kultury powoła Radę Artystyczną do oceny nadesłanych konkursowych prezentacji.
10. Rada Artystyczna będzie oceniać według następujących kryteriów:
dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworów,  ogólny wyraz artystyczny.
11. Lista osób wyróżnionych zostanie ogłoszona 15.04.2021r. o godzinie 17.00 na stronie parkkultury.starachowice.eu oraz na profilu Parku Kultury na FB.
12. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z instruktorem Piotrem Mrózkiem, tel. 600 975 546.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstrzygania wszelkich sporów a także prawo do odwołania wydarzenia jeśli zajdą ku temu ważne przesłanki.
14.  Nadesłane nagrania (ich wycinki nie przekraczające 1 minuty) będą wykorzystywane przez Organizatora do promocji wydarzenia.
15. Upominki zostaną wysłane poczta lub przekazane osobiście z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa sanitarnego.
16. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

Do pobrania karta zgłoszeniowa oraz załączniki w formacie
karta zgłoszeń
Załącznik

Leave a Comment