Dziękujemy Wam za tak liczny udział!
Gratulujemy wszystkim uczestnikom – jesteście niesamowici!!
Nagrody wyślemy pocztą 🙂

Zapraszamy do obejrzenia filmu na naszym facebooku https://www.facebook.com/parkkultury.starachowice/videos/300219875239240

Starachowice, 14.09.2021r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Artystycznej

29 i 3/4 Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego on-line

Park Kultury, Starachowice 14.09.2021r.

Rada Artystyczna w składzie:

Barbara Kurek – przewodnicząca – była dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury, animator kultury, pomysłodawca Turniejów Recytatorskich w tym Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, koordynator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab Miejski Starachowice;

Aleksandra Sarzyńska – p.o. kierownika działu animacji kultury i edukacji artystycznej w Parku Kultury w Starachowicach, animator kultury, w latach 2011-2014 instruktor Teatru Amatorskiego TEAM w Starachowicach;

Piotr Kędziora – plastyk, grafik, animator w Parku Kultury w Stachowicach, autor spektakli teatralnych, scenografii i muzyki, wielokrotnie nagradzany bard, aktor Teatru Ecce Homo w latach 1996-2001;

po odsłuchaniu rekordowej ilości przesłanych 69 prezentacji spełniających wymogi formalne postanowiła, że:

w kategorii I równorzędne I miejsca otrzymują: Jakub Lewek, Franciszek Szymczuk,

II miejsce otrzymuje Helen Szulik,

III – Marta Gmerska,

wyróżnienia wędrują do Leny Stępień i Nikoli Łyczak;

w II kategorii I miejsce zdobyła Julia Winiarska,

II miejsca równorzędnie zdobyli: Julia Sałańska i Karol Tomas,

III miejsca równorzędnie zdobyli Mateusz Kazuba i Mateusz Sobański,

wyróżnienia: Hanna Stankiewicz, Barbara Szydłowska i Kalina Mazur;

w III kategorii I miejsce otrzymuje: Joanna Ziemiańska,

II – Nikola Szczecińska,

III miejsca nie przyznano,

wyróżnienie zdobył Kacper Mućko.

Honorowe patronaty nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Starosta Starachowicki Piotr Babicki, a nagrody dla laureatów ufundowali: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Sekretarz Stanu Anna Krupka, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Andrzej Dąbrowski, Starosta Starachowicki Piotr Babicki, dyrektor Parku Kultury w Starachowicach Agnieszka Lasek-Piwarska.

Jury serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom ale przede wszystkim rodzicom, opiekunom, nauczycielom i instruktorom za to, że pomimo faktu, iż podczas tegorocznej odsłony Festiwalu znów mogliśmy się zobaczyć tylko wirtualnie, nadal macie chęci i siły by popularyzować literaturę i poezję wśród najmłodszych, by poświęcać dzieciom czas i tłumaczyć im piękno świata poprzez książki i słowo. Tegoroczna edycja konkursu on-line była rekordowa – dostaliśmy 69 zgłoszeń z całego kraju co jest niezwykle budujące i świadczy o tym, że mamy wśród nas bardzo młodych wspaniałych ludzi, dla których liczy się nie tylko wykreowany świat internetu ale też emocje i uczucia ukryte w tekście literackim.

Jury zachęca do dalszych poszukiwań repertuarowych, nie tylko tych z kanonu lektur szkolnych, a także zwraca uwagę, że długość tekstu nie zawsze świadczy o jego jakości. Uczulamy na świadomość wypowiedzi i panowanie nad warsztatem oraz piękne prowadzenie myśli.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Do zobaczenia za rok!

Leave a Comment