Zapraszamy do udziału.

Regulamin

 Organizatorem 10 Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych jest Park Kultury z siedziba przy ul. Radomskiej 21, 27-200 Starachowice.

 1. Festiwal ma formułę konkursu wokalnego dla solistów amatorów. Dla laureatów Festiwalu przewidziane zostały nagrody pieniężne i upominki.
 2. Przesłuchania finałowe Festiwalu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.01.2022. o godz.16.00 w Parku Kultury w Starachowicach.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 I kat. 8-14 lat, II kat. 15 lat i więcej (bez ograniczeń wiekowych).

 1. Nagranie video „live” wraz z wypełnionymi oświadczeniami/zgodami (załącznik 1) oraz kartą zgłoszeń (załącznik 2) należy przesłać elektronicznie do 31.12.2021r. na e-mail: piotrmrozek@interia.pl lub poprzez We Transfer wetransfer.com na adres: piotrmrozek@interia.pl.
 2. Nagrane video oraz wydrukowane załączniki można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Parku Kultury w Starachowicach ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, tel. 041 274 65 25. Preferujemy jednak mailowe zgłaszanie się do uczestnictwa w Festiwalu.
 3. Zgłaszany utwór – kolęda/piosenka w języku polskim lub angielskim powinna zawierać treści wyłącznie o tematyce świątecznej. Nie przyjmujemy linków do nagrań.
 4. Jeden uczestnik może wysłać jedno nagranie. Jeżeli uczestników deleguje szkoła lub placówka kultury prosimy o zgłaszanie do konkursu maksymalnie 2 osób. Zgłoszenie ważne jest wyłącznie z dołączonym kompletem dokumentów (załącznik 1, załącznik 2).
 5. Na początku nagrania video każdy uczestnik powinien przedstawić się (imię i nazwisko), a także podać swój wiek oraz tytuł utworu oraz autora utworu (jeśli jest znany).
 6. Dyrektor Parku Kultury powoła Radę Artystyczną do oceny nadesłanych konkursowych prezentacji.
 7. Rada Artystyczna będzie oceniać według następujących kryteriów:

-dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika

-interpretacja utworów

– ogólny wyraz artystyczny

 1. Lista osób zaproszonych do udziału w finale festiwalu zostanie ogłoszona 07.01.2022r. o godzinie 20.00 na stronie parkkultury.starachowice.eu oraz na profilu Parku Kultury na FB. Do dnia 10.01.2022r.trzeba koniecznie potwierdzić telefonicznie lub mailowo swój udział w finale imprezy. Po tym terminie należy przesłać mailowo półplaback (podkład) do zgłoszonego w Festiwalu utworu.
 2. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z instruktorem Piotrem Mrózkiem, tel. 600 975 546.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstrzygania wszelkich sporów a także prawo do zmiany formy wydarzenia jeśli zajdą ku temu ważne przesłanki.
 4. Nadesłane nagrania (ich wycinki nie przekraczające 1 minuty) oraz koncert finałowy (w całości) będą wykorzystywane przez Organizatora do promocji wydarzenia.
 5. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

karta zgłoszeń (1)
zał 1 i 2 konkurs kolędy (2)

Leave a Comment