Wspólnie poczujmy magię nadchodzących świąt!

Plac pod Skałkami, ul Armii Krajowej
𝟭𝟱-𝟭𝟳 𝗴𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯
𝗣𝗶𝗮̨𝘁𝗲𝗸 𝟭𝟲.𝟬𝟬-𝟮𝟬.𝟬𝟬
𝗦𝗼𝗯𝗼𝘁𝗮 𝗶 𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮 𝟭𝟬.𝟬𝟬-𝟮𝟬.𝟬𝟬
Więcej informacji na wydarzeniu 𝐕𝐈𝐈 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐚𝐜𝐡𝐨𝐰𝐢𝐜𝐤𝐢 𝐉𝐚𝐫𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐁𝐨𝐳̇𝐨𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐨𝐰𝐲 na Facebooku

Regulamin Jarmarku 2023

Jarmark 23 karta zgłoszeń